RotoBed®Care vårdsäng med halvautomatisk vridfunktion

  •  Med en RotoBed®Care kan personer som har svårt att själva komma i och ur sängen vridas runt för att komma till en naturlig position för i- och urstigning.
  •  Med hjälp av en fjärrkontroll körs sängen upp i stolsposition. Vårdaren eller den anhöriga lossar på en spärr, varefter sängen kan vridas vinkelrätt ut mot rummet.
  • Detta underlättar både urstigningen och en eventuell överflyttning till rullstol eller stålyft.
  • Det går att stiga i och ur på båda sidor av sängen.
  • Liggytan är fyrdelad och ger ett optimalt stöd.
  • Sängen har utöver vridfunktionen en elmotor för reglering av sängens höjd samt rygg- och bendel.
  • Enkel och användarvänlig fjärrkontroll.
  • Flera välfärdsteknologiska tester visar att RotoBed®Care ökar brukarens mobilitet och livskvalitet, minskar arbetsbelastningen för personalen samt sparar tid och pengar.

Teknisk info

Höjdintervall: 32-82 cm

Madrassmått: 85×205 cm

Träslag: Eklaminat

Användarvikt: max 190 kg

Märklast: 225 kg

Viktindikering

Sänggavel: 39 kg

Fotgavel: 46 kg

Toppram: 58 kg

Bottenram: 22 kg

Totalvikt: 165 kg

Levereras med diverse tillbehör

Krav och normer

RotoBed®Care är CE-godkänd och uppfyller de senaste europeiska normerna och kraven för vårdsängar.

Internationell standard IEC 60601-2-52.

Sängarna kan klara tvätten, godkänd enligt standard IPX6W.

Motorer och kontrollbox från Linak, standard IPX6W.

Skiss av sängen i roterad position

RotoBed Demens