Vi bara älskar den här sängen

Jette Jensen, teamleder på Omme Centret.

Jag sitter i kommunens teknikutskott och har sett RotoBed® halvautomatisk både i Odense och på olika mässor. Och vi är så imponerade av den.

Vi använder den till Inger, som är dement. Tidigare kunde vi inte få upp henne på något sätt och det var svårt för både henne och oss när vi lyfte och drog i henne. Vi har även testat med vändlift och annat men det är både hårt och tungt att göra något om användaren inte är samarbetsvillig. Det blir till sist nästan som ett övergrepp när man tvingar en användare upp eller ner i sängen. Vi var också sorgligt att använda liften eftersom Inger går och står fint själv.

Nu klarar en person uppgiften och med mindre påfrestningar på axlar och rygg. Personalen är överväldigad. Alternativet är att man nästan måste utöva tvång och vara två personer. Därför är det en win-win-situation både vad gäller arbetsmiljö och tidsåtgång.

Vi har en del vårdtagare med Parkinson som också skulle ha stor nytta av sängen när de blivit lite stelare. De är som regel yngre och har lättare att själva betjäna sängen. Därigenom får de som klarar sig själva mer tid och frihet och är inte lika beroende av vår hjälp.

RotoBed® sängen är också mycket praktisk när man exempelvis ska sätta på byxor och strumpor. Jag kan se alla fördelar med den, både för vårdtagare och personal och vill använda den överallt. Alla som har lite problem skulle ha nytta av en sådan säng och som tur är har vi beviljats en till.

9 spännande cases med RotoBed® halvautomatisk