Det är så fantastisk nemt

Gitte Clausen, sjuksköterska. Arbetsterapeut på vårdcentret Teglgårdsparken i Kolding.

Jag deltog i en temadag där vi skulle välja två hjälpmedel vi gärna ville testa. Vi kunde direkt se att Roto-sängen hade stora fördelar. Mina förväntningar på sängen var att användaren skulle få en bättre och värdigare vardag med enklare förflyttningar för personalen samt att vi i många fall skulle kunna gå från två till en personal. Det har den levt upp till och mer därtill. Exempelvis är den perfekt när man ska sätta på strumpor. Nu behöver vi bara vrida sängen i stället för att demontera grinden, ställa den på golvet, luta sig in över fotänden för att sätta på strumporna och sedan sätta grinden på plats igen.

Det är också en säng som samarbetar med användarna. De deltar mycket mer i varje moment med den här sängen än när man använder lift, masterturner eller liknande då de är mer passiva. Personalen slipper även belastande arbetsställningar. Om man arbetar två och två blir det lätt så att man pratar med varandra under förflyttningen av vårdtagaren. Är man däremot själv pratar man mer med vårdtagaren därför att förflyttningen då kräver samarbete och ökad närvaro. När Elly är trött efter en lång dag, kippar efter andan och har svårt att förflytta sig själv, då blir arbetet också tyngre för oss. Nu går hon själv fram till sängen med sin rullator, sätter sig, lägger upp armarna och sedan vrider vi in henne i sängen. Nu kan vi prata med varandra, Elly och jag. Det kunde vi inte innan eftersom hon var så andfådd. Jag får henne i och ur sängen genom att bara trycka på en knapp.

Tre av de användare jag arbetat med har haft RotoBed®-sängar som kunnat användas på olika sätt. För vissa är de mest värdefulla på kvällen, för andra på dagen, på ett ställe använder vi den i kombination med stålift etc. Det är precis det jag gillar med sängen: att den gör det möjligt att avgöra vad som är smart för den enskilde användaren. Så är det med all välfärdsteknik; man ska sätta sig in i den och vilja få den att fungera. Sedan kommer vinsterna.

9 spännande cases med RotoBed® halvautomatisk