Jag har fått bättre morgnar

Elly Larsen, 93 år. Bor på vårdcentret Teglgårdsparken i Kolding.

Jag har fått mycket vattendrivande medicin och har problem med andningen. Jag kom ju ur sängen även tidigare men det var ofta svårt. Personalen fick dra och slita i mig, det var ett förfärligt spektakel. Det gjorde ont i ryggen men det har hjälpt med sängen.

Det är vårdpersonalen som trycker på fjärrkontrollen. Jag tycker att jag fått bättre morgnar när jag inte behöver anstränga mig så för att komma upp. Innan pustade jag och stönade. Nu är det inte lika farligt eftersom jag ju faktiskt hissas upp ur sängen.

9 spännande cases med RotoBed® halvautomatisk