9 spännande cases med RotoBed® halvautomatisk

Inger Pagh, 64 år. Har svåra ryggsmärtor och problem med att sträcka ut benen. Bor på Lind Plejecenter.

Line Søe Plesner, Social- och hälsoassistent på Lind Plejecenter.

Drejeseng Arne

Arne Matthiesen, 80 år. Bor tillsammans med hustrun Gurli. Fick en blodpropp 2007 och drabbades av halvsidig förlamning.

Helle Lauridsen, sjuksköterska på vårdcentret Engbo i Krogager.

Jette Jensen, teamleder på Omme Centret.

Elly Larsen, 93 år. Bor på vårdcentret Teglgårdsparken i Kolding.

Gitte Clausen, förflyttnings- och teknologivägledare på vårdcentret Teglgårdsparken i Kolding.

RotoBed demens

Birthe Pedersen, förflyttnings- och teknologivägledare på
vårdcentret Olivenhaven i Kolding.

RotoBed demens

Else Lauritzen, 78 år. Bor på vårdcentret Olivenhaven i Kolding. Lider av demens. Är delvis förlamad efter en blodpropp och har svår värk i axlarna.