De RotoBed® stelt de behoefte aan thuiszorg uit

Lisbeth Buhl, ergotherapeut bij het Handicap Institute in Aabenraa.

We hebben het RotoBed® volautomatisch getest als onderdeel van een project. Doel van de test was vooral om na te gaan, of het bed een patiënt in een zodanige mate zelfredzaam kon maken, dat de behoefte aan hulp om in en uit bed te komen kon worden uitgesteld of zelfs helemaal verdween.
We hebben het bed met 11 patiënten getest die in een fase verkeerden waarin de gemeente thuiszorg moest bieden. De resultaten waren zeer positief. Het volgende is namelijk gebleken.

Het risico op wonden verminderde door het minder draaien en trekken van de huid, zowel bij in- als uit bed komen, én door het ontbreken van de noodzaak om een goede lichaamshouding te vinden. Valpartijen konden worden voorkomen, en dankzij minder manipulaties door de verzorgers hadden mensen met osteoporose minder pijn en een lager risico op fracturen.

We wilden er zeker van zijn, dat onze resultaten betrouwbaar waren. Daarom bezochten we de patiënt en maakte een professionele evaluatie middels COPM (Canadian Occupational Performance Measure), gebaseerd op de beoordeling door de patiënt zelf. Vervolgens kwam de patiënt naar het Handicap Institute voor een test, om ervoor te zorgen dat hij of zij de functies van het bed begreep. Gelijk na het plaatsen van het bed bij de patiënt thuis gingen we op bezoek voor een aanvullende evaluatie. Na 3-4 weken legden we een derde bezoek af voor een eindevaluatie.

In het algemeen kunnen we concluderen, dat alle patiënten in het project meer zelfredzaam zijn geworden en erg blij met het bed zijn. Dat ze zelf kunnen opstaan en zelf naar bed gaan heeft zowel hen als hun families waardevolle vrijheid gegeven. En de tijd die we gebruikten om de patiënt te begeleiden bij het comfortabel gebruik van het bed, bleek wel besteed. Maar er is meer.

De betrokken patiënten lijden aan chronische ziekten zoals Parkinson en artritis. Ze hebben een beperkte energie en het zou jammer zijn het gebruik daarvan geheel en al te besteden aan in- en uit bed gaan. De meeste van hen zijn ouderen en evenzeer als zij beschikken hun echtgenoten vaak niet over de nodige fysieke kracht om hen te helpen. Met een RotoBed® volautomatisch krijgt het echtpaar een prachtige kans om man en vrouw voor elkaar te zijn in plaats van gehandicapte patiënt en helper. In dat opzicht zijn ook de echtgenoten erg blij met het bed.

9 interessante praktijkgevallen met RotoBed® volautomatisch